OTOMATİK CIP SİSTEMİ
Üretim bandının veya kapalı devrelerdeki alet ve ekipmanların sökülmeye gerek duyulmadan çalkalama suyu ve deterjan çözeltisinin üretim hattında sirkülasyonu ile yapılarak temizlenebildiği otomasyonlu temizlik yöntemine CIP (Cleaning In Place: Yerinde temizleme) denir. CIP temizleme sistemiyle işletme içerisinde yüksek bir sanitasyon standardı yakalanabilmektedir.

Personelin tehlikeli kimyasal maddelerle direkt temasını azaltması açısından son derece önemli olan bu yöntem, uzun boru hatları ve geniş hacimli tankların temizlenmesinde kolaylıkla kullanılır.

CIP verimliliği 5T'ye bağlı olarak işler: time (zaman), temperature (sıcaklık), titration (titraj), turbulence (türbülans, çalkantı) ve technology (teknoloji). CIP kuru bir şekilde de yapılabilir, bunun amacı etrafın ıslanmasını önlemektir.

CIP yöntemi ön yıkama, deterjanla yıkama, ara çalkalama, dezenfeksiyon veya strerilizasyon ve son yıkama olmak üzere 5 aşamadan oluşur:

1. - Ön Yıkama : Kaba kirler giderilir.
2. - Deterjanla Yıkama: Kir kalıntıları uzaklaştırılır.
3. - Ara Çalkalama: Deterjan kalıntıları yok edilir.
4. - Dezenfeksiyon veya Sterilizasyon: Geride kalan mikroorganizmalar öldürülür.
5. - Son Yıkama: CIP çözeltileri tamamen uzaklaştırılır.
Copyright © 2022 | Foodemak Gıda Endüstri Makineleri