YOĞURT EVAPARATÖRLERİ
Düşen film tipindedir. Akışkan maddelerin negatif basınç altında, düşük sıcaklıklarda, kısa zamanda buharlaştırılarak
koyulaştırılması (konsantre edilmesi) prensibine dayanan, kesintisiz çalışan (sürekli) sistemlerdir. Fabrikaların ürün çeşidi,
imalat şekli ve kapasitelerine bağlı olarak; Tek, iki, üç veya daha fazla kademelerde (Multipie Effect) tasarlanmaktadır. İşletme
değerlerinin uygun olduğu koşullarda TVR teknolojisi (Thermo Vapour Recompressor) sisteme dahil edilmektedir.
Opsiyonel olarak plc kontrol ünitesi uygulanabilmektedir.


Yaygın kullanım alanlarından bazıları:
  • Süt konsantresi (yoğurt üretimi ve süttozu ön tesisi)
  • Peynir altı suyu konsantresi
  • Meyve suyu konsantresi
  • Pekmez üretimi
  • Bazı kimyasal maddelerin konsantresi içme ve kullanma suyu elde edilmesi
Copyright © 2022 | Foodemak Gıda Endüstri Makineleri